„Člověk, který cestuje s touhou dozvědět se, cestuje přes všechny dálky, hlavně k sobě samému…“                                               Jan Werich

Cestování

 Ať už je to součástí práce nebo soukromě, vždy je radost poznávat krásy naší republiky
i okolních zemí. Má foto-duše se vždy nabaží ;-)