Bachovy esence

04.01.2018

Bachovy esence jsou pojmenované podle svého objevitele, anglického lékaře-homeopata dr.Edwarda Bacha (1886-1936), který věřil, že přechodné i dlouhodobé negativní stavy mysli brzdí tok tělesných energií, což vede k duševním poruchám a posléze k fyzickým nemocem.


Počátkem 30.let se rozšířila nejdříve v Anglii a pak postupně i v jiných zemích, dnes tuto jednoduchou a účinnou metodu léčení zná téměř celý svět.

Bachovy esence jako Bachovu květovou terapii není možné nějakým způsobem kategorizovat. Pracuje na subtilních energiích a proto se snadno kombinuje s jakoukoliv jinou léčebnou metodou, klasické lékařství nevyjímaje. Je to jednoduchý a přitom velice účinný systém, který navrací harmonii našim emocím a tím také našemu celému bytí.

Bachova květová terapie je založena na podobném principu jako homeopatie.
Za pomoci esencí z 38 vybraných rostlin a stromů pomáhá člověku zvládat nejrůznější záporné emoce, s nimiž je denně konfrontován.
K tomuto systému patří ještě 39.esence, která se nazývá Krizová. Ta se používá při jakémkoli psychickém otřesu a zamezuje následkům šoku.

Každá rostlina ztělesňuje určitý duševní koncept nebo vibruje, vyjádřeno energeticky, v jisté vibrační frekvenci, která souhlasí s určitou vibrační frekvencí v energetickém poli člověka.

Je li v jistém lidském energetickém potencionálu konflikt mezi úmysly duše a osobnosti, pak je v něm vibrační frekvence disharmonicky zkreslená a zpomalená a dochází k negativnímu duševnímu či citovému stavu. Bachova květová esence svou vlastní harmonickou vibrační frekvencí pomáhá znovu harmonizovat tzv. vibrační rezonancí příslušnou vibrační frekvenci člověka.

Bachovy esence harmonizují stav naší mysli a dokáží rozptýlit konkrétní nepříjemné emoce a nálady. Odstraněním bloků a negativních pocitů tak napomáhají konečnému uzdravení se. Nepůsobí tedy přímo na fyzické tělo, ale na naše psychické stavy, které jsou odrazem nesouladu a disharmonie v nás.
Dostávají nás do přítomného okamžiku, kdy se můžeme na sebe, svou situaci i své pocity podívat objektivně a činit rozhodnutí bez emocí.
Jejich smyslem je obnovení přirozených obranných a léčebných funkcí těla a předcházení fyzickým onemocněním.

POUŽITÍ

Bachovy květové esence nemají žádné vedlejší účinky, nejsou návykové, nehrozí u nich předávkování. Pouze ze začátku může dojít podobně jako v homeopatii k přechodnému zintenzivnění symptomů.

Jsou naprosto bezpečné a mohou je užívat
- těhotné ženy
- miminka
- malé děti
- senioři
- vážně nemocní lidé
Používají se úspěšně
- u zvířat ( např. při agresivním chování, po prodělaném stresu, chirurgickém zákroku)
-u rostlin a stromů ( při přesazování, stěhování, roubování, napadení škůdci, apod.)

"Nemoc není ani krutost, ani trest, ale pouze a jenom oprava;
nástroj, kterým si naše vlastní duše posloužila,
aby poukázala na naše chyby, aby nás zadržela před většími omyly, které by nadělaly větší škody a aby nás zavedla zpět na cestu pravdy a světla, ze které bychom nikdy neměli sejít"

Edward Bach