Motýlí masáž 

04.01.2018

Poslyšte příběh...

"Jednoho dne se na motýlí kukle objevil malý otvor. Všiml si toho muž, který šel náhodou kolem. Sledoval motýla, který se již několik hodin snažil dostat se z toho malého otvoru ven na světlo. I po uplynutí dlouhé doby se zdálo, že otvor má stále stejnou velikost a že to motýl vzdal. Vypadalo to, že motýl udělal vše, co mohl, a že dál nemá možnost dělat cokoli jiného. A tak se muž rozhodl motýlovi pomoci: vzal svůj kapesní nůž a otevřel kuklu. Motýl se objevil okamžitě. Jeho tělo avšak bylo malé a zkřivené a s nevyvinutými křídly nemohl téměř hýbat. Muž pokračoval v pozorování doufaje, že se v každém okamžiku křídla motýla otevřou, nadnesou jeho tělo a že motýl tak začne létat. Nic z toho se nestalo! Motýl strávil zbytek svého života lezením po zemi se zkřiveným tělem a svraštělými křídli. Nikdy nebyl schopný létat!"

To, co člověk se svým gestem laskavosti a se záměrem pomoci nepochopil, bylo to, že projití úzkou dírou v kukle je úsilí potřebné pro to, aby se motýlovi narovnalo jeho tělo i jeho křídla tak, aby mohl létat. To je způsob, který je připraven pro jeho růst a rozvoj.

Někdy velmi rádi pomáháme druhým, ale málo se ptáme, je-li to pro jejich ( i naše ) dobro....

Někdy je úsilí přesně to, co potřebujeme v našem životě pro náš zdravý vývoj.

V současné době procházíme obdobím hlubokých změn a transformací a stále více potřebujeme prostředky, které nám pomohou v překonání nesnází s tím spojených. Na povrch citelně vyplývají naše nezpracované, i velmi hluboce zakořeněné či uložené bloky.

Život sám je v nepřetržité proměně a je důležité, ba dokonce nezbytné se jí poddat, protože jen tak se můžeme dostat k našemu tvůrčímu potenciálu a odkrýt naše vědomí, vytvářejíce tak jednotu mezi tělem a duší, hmotou a duchem, zemí a nebem.

Metamorfní technika je jedinečná metoda proměny, tzv. metamorfózy

Skvělou metaforou je proměna housenky motýla přes zakuklení se v larvu a následné vylíhnutí krásného motýla.

O zakladateli

Britský naturopat a reflexolog Robert St. John (1914-1996) patřil k jedněm z nejzkušenějších terapeutů. Mnohé z reflexních map, které měl k dispozici, ovšem neodpovídaly faktům, s nimiž se v praxi setkával. Vytvořil si tedy mapu novou, ani pak však nebyl zcela spokojený. Chtěl zkoumat dál a jít až za hranice "tělesného aspektu" klasické reflexní masáže. Stal se tak zakladatelem terapie s názvem metamorfní technika.

Tušil, že mnohé potíže souvisejí s energetickými bloky, které se "ukotvily" na úrovni spinálních (míšních) nervů.
 Pozoroval a vyhodnocoval charakteristiky chodidel i lidí, kterým tato chodidla patřila, a dospěl k velmi překvapivým závěrům......


Jak masáž probíhá?

Ležíte v klidu na lehátku a snažíte uvolnit mysl i tělo. Můžeme si povídat a nemusíme.  Nejprve začnu pracovat s vaším pravým chodidlem, poté přejdu na levé. Jde o velmi jemný dotyk na reflexní zóně páteře na chodidle ( jeho vnitřní strana )
Většinou již u druhé terapie následuje práce i na zónách na rukou a v případě ukončení pak také vsedě na hlavě . Kompletní terapii provádím po 1-2 základních na chodidlech.
Během terapie můžete pociťovat různé vjemy, barvy, obrazy, vzpomínky, příjemné, nepříjemné, dokonce i takové, které vadí, jsou nesnesitelné, nebo naopak některá místa vyžadují opakování....

Po aplikaci je důležitý pitný režim a odpočinek, je třeba zůstat v klidu a ničím se nezatěžovat nejen po zbytek dne, ale i v dnech následujících. Prostě jen být.......