Dornova metoda

06.01.2018


Mé 1. setkání s Dornovou metodou proběhlo v Chrudimi roku 2004 na kurzu, který vedla Zuzana Prouzová společně s Jiřinou Slámovou v centru Pyramida. Začala jsem s ní více pracovat  po začátku studia léčebné rehabilitace v Brandýse nad Labem ....a už jsem neskončila, je poměrně často nedílnou součástí technik, které používám. Dokonce byla součástí diplomové práce na téma Idiopatická skolióza. V tehdejší době šlo o alternativní metodu, která je nyní již akreditována Unií fyzioterapeutů a je součástí mnoha ( z mého pohledu ale ještě pořád mála ) rehabilitačních pracovišť. 

Dornovu metodu přitom vnímám jako ZÁKLAD vyrovnání postavení pánve jakožto centra rovnováhy.

Tato metoda je pojmenována po svém objeviteli Dieteru Dornovi, majiteli pily v městečku Lautrach v Německu. Dieter Dorn si sám poškodil páteř při nadzvedávání těžkého kmene a nemohl se narovnat. Od této bolesti a potíží mu pomohl starý sedlák, o němž se dozvěděl, že umí pomáhat lidem, kteří mají problémy s páteří. Dorn byl touto rychlou pomocí a účinkem ohromen a chtěl se to naučit sám. Po smrti sedláka se pokoušel podobně pomáhat lidem a díky svým úspěchům dál intuitivně rozvíjel svou metodu. Postupně se tuto metodu naučilo více než tisíc terapeutů přímo od něho nebo od jeho žáků. 

Příčinou nesprávných poloh obratlů mohou být fyzické potíže jako např.
- výrony způsobené nehodami nebo při sportu
- rozdílná délka dolních končetin
- zkrácení svalů 
- citové problémy člověka

Protože při léčení Dornovou metodou se uvolňují fyzické i psychické bloky, můžeme ji považovat za celostní metodu, která léčí nejen příznaky nemoci, ale i samotné příčiny onemocnění.

Špetka z anatomie...

Základnou páteře a spojovací článek mezi trupem a nohama je PÁNEV.

Pánevní sklon podstatně ovlivňuje stavbu páteře. Správná rovnováha jak pánve, tak i svalstva upevňujícího pánev je základem správného držení těla.

Pokud je pánev v nerovnováze, je posunuté těžiště těla. Abyste udrželi rovnováhu a nespadli, musí páteř korigovat vykřivením postavení těla. A naše páteř to umí - přizpůsobit se. Kdybychom byli komín, tak spadneme :-) Tak se může rozvinout skolióza.

Pánev může být vykřivena v rovině
- frontální / ze strany na stranu /
- sagitální / zepředu dozadu /
- v akutních případech / u ústřelu, ischiasu, houseru / najdeme kombinaci obojího
Dochází k posunu sakroiliakálního skloubení / skloubení mezi křížovou kostí a kyčelní kostí /, tím i k prodloužení délky jedné dolní končetiny. Příčina může být i ve zvětšené štěrbině kyčelního kloubu.

Cca 98% případů rozdílné délky končetin je funkčních / vzniklých např. nesprávným pohybem /, přičemž 90% posunutí vychází z kyčelního kloubu, zbylá procenta pak z blokád křížové kosti, kolenního nebo hlezenního kloubu.

Jen 2% případů mají anatomické příčiny, jako nehody, infekce, špatně srostlé zlomeniny, vrozené vady.

Prvotním ošetřením při Dornově metodě je tedy korekce postavení pánve a dolních končetin !
Dále postupujeme individuálně.....