Energetické čištění

04.01.2018

O co jde?

Jde o práci s kyvadlem prostřednictvím Vyššího Já - to představuje soubor duchovních bytostí s vyšší úrovní vědomí, které stojí ve vztahu k člověku jako jeho vnitřní, duchovní průvodce, poradce a učitel - známý jako vnitřní hlas intuice.

Každý člověk má své Vyšší Já. Počet bytostí ve Vyšším Já není pevně stanoven. Snaží se nám pomáhat. Tichým hlasem intuice se nás snaží vést po správné cestě v naší inkarnaci.
Přímo však Vyšší Já pomáhá člověku, jen když je o to požádané. Je to proto, aby se člověku zachovala možnost svobodné volby v jakékoliv situaci.

Vyšší Já má přístup k akašickým záznamům naší duše. Má též přístup k jemnohmotným tělům a čakrám člověka, dokáže přezkoumat jejich stav a vzájemně zharmonizovat.
Vyšší Já na požádání vyhledává v akašických záznamech informace související s negativními, blokujícími energiemi, které obvykle pocházejí z traumatických zážitků a následně umožňuje tyto energie vyčistit a nahradit pozitivními. Podobně může čistit i negativní energie rostlin a zvířat. Vyšší Já jako bytosti, které pracují bez ega a nevytvářejí negativní energie, nejsou schopné člověku škodit a vždy konají v zájmu nejvyššího dobra a v souladu s plánem naší duše.

Tuto techniku jsem se učila před lety především pro sebe. Trvalo několik let, než jsem ji nabídla a praktikovala veřejně. Přistupuji k ní s obrovskou pokorou a vím, že pokud je třeba zásadně pomoci a je-li to v souladu s Boží vůlí, má své místo např.
- při akutních zdravotních indispozicích
- při záchranách života
- při psychickém vypětí až "k zbláznění" atd.
Mohu říci, že mi osobně nesmírně pomohla a pomohla mnohokrát mým blízkým.

S čím pomůže?

► problémy s učením, soustředěním, stresem vůči škole a nebo konkrétnímu předmětu

 ►zablokované disharmonické energie, které pocházejí z traumatizujících zážitků, konfliktů a   
     stresových situací

► únavu, nespavost, nedostatek energie, pocit opuštěnosti, nejistoty nebo strachu

► stavy úzkosti, fobie a deprese

► psychická traumata

► většinu alergií, jako například potravinová alergie, senná rýma, průdušková astma apod.

► dlouhodobou trvající bolest, jejíž příčinu nemůže klasická medicína objasnit

► některé kožní problémy

► příbuzenské, kolegiální nebo partnerské vztahy, zjištění a vyčištění vzájemných blokujících energií, závislostí, přísah

► nevyřešené záležitosti a traumatické zkušenosti z minulých životů, které blokují náš rozvoj v současném životě a mnohdy se podílejí na rozvoji chorob

► testovaní, které živiny, minerály a vitamíny má tělo v nedostatku a z jakých zdrojů je získat

► diagnostikovat zablokované, a disharmonicky pracující čakry, jejich následná harmonizace

► diagnostikovat a čistit auru

► odvádět přivtělené duše a další duchovní entity

► zjišťovat zóny s negativní energií, nacházející se ve vašem bytě a nebo pracovišti

► je možné od negativních energií vyčistit rostliny, zvířata, předměty

► vyčistit zablokované energie na úrovni tělesných orgánů a jejich ovlivnění pozitivními vibracemi, je možné v mnohých případech umožnit tělu, aby se samo lépe regenerovalo a tak se zlepšil stav mnohých nemocí

► neschopnost prožít naplno svůj život a najít si v něm svoje místo

Čím tato metoda není

► náhradou běžné lékařské praxe

► lidovým léčitelstvím

► léčením pomocí přikládání rukou

► šířením náboženství nebo ideologie