Infinity-Method

04.01.2018

INFINITY method je speciální rehabilitační a fyzioterapeutická metoda vypracovaná na základech biomechaniky, neurofyziologie a anatomie. Sestavila a uvedla ji do praxe primářka rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí MUDr. Michaela Tomanová.
Cílem této metody je v RHB léčba především pacientů s onemocněním pohybového ústrojí.
Metoda a cvičení je založeno na zlepšení stability, centrace, koordinace, vnímání a ovládání celého těla.
Umožňuje ale i uvolnění, protažení a posílení celého pohybového ústrojí. Oslovuje svaly, šlachy, vazy, fascie, kloubní pouzdra a další měkké tkáně.
Pracuje na celkové postuře a stabilitě těla včetně páteře s pomocí gravitace a zapojuje tělo do pohybů, které ho pak postupně vrátí do možného nejideálnějšího pohybového i stacionárního stavu a vzoru optimální postury.
Využívá aktivaci horních a dolních končetin, hrudníku, pánve, hlavy, dýchání, pánevního dna i vrozených, geneticky daných reflexů a programů centrálního nervového systému apod.

Tato metoda má jednoduchý a dobře pochopitelný princip, ale současně má i velké množství variací a možností. Je indikována jednak pro léčbu onemocnění pohybového systému (např. onemocnění páteře, kloubů, svalů apod., poúrazových, pooperačních stavů a některých neurologických onemocnění), a jednak současně slouží jako preventivní pohybový program u lidí, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví a pro svou postavu.

Cvičení je založeno
- na zlepšení stability
- centrace celého těla
- na vizualizaci
- na uvolnění, protažení i posílení celého pohybového ústrojí
Učí nás koordinovat, vnímat, ovládat a kontrolovat své tělo. Tedy to, co málokdo z nás umí ;-)

Víte, že...

Nekonečno je dle WIKIPEDIE abstraktní pojem, který označuje kvantitu (množství) něčeho, co je tak veliké, že nemá konec (od slova konec je odvozeno slovo konečný), typicky se nedá spočíst, změřit, a pokud ano, tak je větší než každé konečné číslo.
Objekt, který je tak veliký, že má atributy nekonečna, se někdy nazývá přídavným jménem nekonečný. ( P.S. Už víte, proč má toto příjmení Daniel Nekonečný - zpěvák ? ;-) )
Nekonečno nemá hranice, ale není totéž co neohraničenost.
Nepřítomnost hranic je podmínkou nutnou, nikoli však dostatečnou.
Nekonečno lze ztotožnit s neohraničenosti pouze v eukleidovské geometrii, obecně je nutné rozlišovat ne/konečnost topologickou a metrickou.
Např. kulová plocha (povrch glóbu) je (metricky) konečná, ale neohraničená.

Nekonečno má důležité místo v matematice (zvláště v geometrii a teorii množin), v historii matematiky, k jeho studiu přispěli mimo jiné čeští vědci Bernard Bolzano a Petr Vopěnka. Nekonečno vyprovokovalo mnohé úvahy i ve filosofii a teologii.
************************************************************************
A jestlipak víte, co znamená znak ležaté osmičky v ezoterice?
Ležatá osmička - ve skutečnosti se také nazývá Uroboros. Když se řekne uroboros, mnohým se vybaví kruh a had, který je zakousnutý ve svém ocásku. Velice podobně se může také tento symbol ležaté osmičky zobrazovat zase jako had, který si kouše ocas.

Tento znak si je s kruhem velmi podobný i v tom, co oba symbolizují. Nekonečno. To, že když jedna věc končí, druhá zase začíná. Také věčný koloběh života a cyklus všech věcí.
Tento znak hlavně znamená nekonečno, co se týče času a prostoru.
Jen pro zajímavost a možná trochu pro přiblížení:
Mohli jste se se symbolem Uroboros setkat v seriálu Červený trpaslík. Díl se jmenuje Uroboros a dozvídáme se tu, že jeden z hlavních hrdinů jen sám svůj otec. Tak je tady vidět ta provázanost a také nekonečno v prostoru a čase......